Nhật Ký Của Cá

Nhật Ký Của Cá là infographic tương tác theo mốc thời gian. Nội dung được dẫn lại từ Wikipedia và các báo mạng chính thống trong và ngoài nước với mục đích cung cấp một cái nhìn toàn diện và khách quan về thảm hoạ môi trường đặc biệt nghiêm trọng và nhiều tình tiết phức tạp này.

Các bạn tham gia hiệu chỉnh:

Nội dung trên trang web này được chia sẻ với license Creative Commons Attribution 4.0 International.
Creative Commons Licence